05 Va fi lumea distrusă de un război nuclear?

Au dreptate cei care protestează împotriva instalării armelor nucleare?

Milioane de oameni din SUA şi Europa trăiesc traumatizaţi. Construiesc subsoluri antinucleare. Copii sunt învăţaţi cum să facă faţă unui război nuclear. Un doctor celebru din Australia, profesor la Universitatea Harvard, a spus: ”Ar fi un noroc imens dacă reuşim să trăim până în 1990. Supravieţuirea este singura care contează, în afară de aceasta , totul este irelevant. Dacă nu facem ceva în privinţa unui război nuclear, în 10 sau 20 de ani, vom muri cu toţii.”

O dată l-au întrebat pe Einstein ce arme se vor folosi în al 3-lea război mondial. El a spus: “nu ştiu”. Apoi, după o pauză, a adăugat că ştia ce arme se vor folosi într-un posibil al 4-lea război mondial. Atunci l-au întrebat care sunt acestea şi el a răspuns: ”Pietre. Pentru că după un al 3-lea război mondial nu va mai rămânea nimic pe pământ.”

Sunt arme nucleare în cantităţi care să facă să dispară o planetă de 80 de ori mai mare de cât a noastră.

Profeţia biblică spune că în timpul sfârşitului oamenii vor trăi sub imperiul fricii (Luca 21:26).

Va fi o exterminare totală? Va exista sfârşitul lumii? Va fi vreo salvare?

 

 1. Va lua sfârşit lumea printr-un război nuclear? Nu. Isus Hristos va interveni în problemele umane prin intermediul a celei de-a doua Sa venire.

 

O SPERANŢĂ MILENARĂ.

De la căderea în păcat a fost promis un Salvator. A fost aşteptat timp de 4000 de ani. Înştiinţarea era “EL VINE”. 333 de profeţii arătau caracteristicile primei Sale veniri, şi s-au împlinit cu o exactitate matematică.

 1. Ce a promis însuşi Isus Hristos? Ioan 14:1-3. Că va veni altă dată ca să ne ia cu El.

Acum înştiinţarea este “EL REVINE”.

 1. Cum a fost considerat acest mesaj de către milioanele de creştini care au trăit de-a lungul secolelor? Tit 2:13 O nădejde fericită.

Enoh, al şaptelea patriarh după Adam, o menţiona deja. Acest eveniment, cea de a doua venire, este amintită în Scriptură de aproape 2500 de ori.

 

Ilustraţii.Nota instructorului: Folosiţi doar o singură ilustraţie!

 1. “În apropierea oraşului Tokyo se află un vulcan bine cunoscut care se cheamă Fujiyama. Înfăţişarea sa dă un peisaj foarte frumos, iar artiştii sau pictorii japonezi nu realizează nici o operă de artă sau pictură unde să nu apară acel vulcan, fie în prim plan, ca fundal sau luminat cu lumina crepusculară, întotdeauna este prezent şi face parte din tablouri.”

Aşa este şi cu venirea lui Hristos, apare în toate părţile de-a lungul Sfintelor Scripturi.

 

 1. Un misionar care locuieşte în Argentina povesteşte că înainte de a face o călătorie în Europa, fetiţa lui de 4 ani l-a întrebat: Tăticule, când te întorci? La care el a răspuns: Când se vor coace cireşele. Era iarnă iar ramurile erau fără frunze. Micuţa ieşea în fiecare zi să vadă copacul. Într-o zi acesta a început să înmugurească, apoi au ieşit florile iar în final fructele. Cu bucurie povestea mamei fiecare nouă descoperire. În sfârşit cireşele au început să prindă culoare. Vine tăticu, vine tăticu! a fost strigătul micuţei. Şi în final a sosit. – Intrând în casă Ingrid l-a dus pe tata în spatele casei pentru a culege împreună fructele coapte…

Era un semn al întoarcerii sale, iar ea era sigură că se va întoarce când acesta se va împlini.

 

 1. Pentru ce va veni Isus?
 2. Evrei 9:28 Pentru a salva pe cei care-L aşteaptă.
 3. Isaia 35:4-6 pp. Pentru a pune capăt durerii umane.
 4. Filipeni 3:20-21 Să ne facă cetăţeni ai unei lumi mai bune.
 5. Psalmi 96:13 Pentru a judeca lumea
 6. 2 Tesaloniceni 1:8-9 Să pedepsească pe cei răi.

CUM VA VENI ISUS?

 1. În ce fel va veni Isus? Fapte 1:9-11 În acelaşi fel cum s-a înălţat, sub forma unei persoane.
 2. Era Hristos înviat tangibil şi vizibil? Ioan 20:27 “Aduţi mâna şi pune-o în coasta Mea” DUHUL NU ARE TRUP!
 3. Cu ce va veni Isus? Matei 24:30 Cu putere şi mare glorie.
 4. Câţi îl vor vedea Apocalipsa 1:7 (Matei 24:26-27). Orice ochi îl va vedea.
 5. Cine îl va însoţi pe Isus la venirea Sa? Matei 25:31 Toţi îngerii Săi.
 6. Doar îl vor vedea? 1 Tesaloniceni 4:16. De asemenea, Îl vor şi auzi.

 

CE SE VA ÎNTÂMPLA LA VENIREA SA?

 1. În acel moment, ce se va întâmpla cu acei care au murit în Hristos? 1 Tesaloniceni 4:15-16. Vor învia şi vor fi ridicaţi în nori.
 2. Ce se va întâmpla cu corpul nostru bolnav şi muritor? 1 Corinteni 15:51,53. Va fi transformat în nemurire.
 3. Ce vor striga cei răi atunci când va veni Hristos? Apocalips 6:15-16. Munţi şi stânci cădeţi peste noi…
 4. Ce vor spune cei drepţi şi cum se vor simţi? Isaia 25:9. Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mîntui.

 

 

CONCLUZIE

 1. Cum va veni marea zi a Domnului? 2 Petru 3:10. Ca un hoţ noaptea.
 2. De aceea ce sfat ne dă? Matei 24:42,44. Vegheaţi şi fiţi pregătiţi, va veni în ceasul în care nu vă gândiţi.

 

Ilustraţie.

“Un turist care a vizitat Italia, povesteşte că ajungând la Vila Areconati, de lângă lacul Di Como, a avut ocazia de a merge la o vilă foarte frumoasă unde a fost primit de grădinar. Acesta i-a deschis poarta cea grea invitându-l să se plimbe prin minunatul parc. Când l-a întrebat despre stăpân, acel om i-a răspuns că de douăzeci şi cinci de ani de când el era acolo l-a văzut numai de patru ori, iar ultima dată cu doisprezece ani în urmă.

Turistul, uimit, l-a întrebat dacă cel puţin primea corespondenţă de la stăpânul său la care omul a răspuns negativ. Atunci vizitatorul a întrebat din nou: Cu cine vă întâlniţi? Răspuns: cu un funcţionar care locuieşte în Milan dar care de asemenea nu vine niciodată pe aici. A adăugat că era singur tot timpul şi că de foarte puţine ori venea pe acolo vreun pădurar. Vizitatorul, tot mai mirat, a spus grădinarului: ei bine, dumneavoastră aveţi totul aşa de aranjat şi de frumos ca şi când stăpânul dumneavoastră ar veni chiar mâine.

– “Astăzi, domnule, astăzi ar putea veni stăpânul meu,” a fost răspunsul acelui umil muncitor.

Aşa ar trebui să fim pregătiţi tot timpul, ca şi când ar veni astăzi, chiar astăzi.

După aceste două studii despre timpul nostru şi a doua venire a lui Hristos, crede-ţi că venirea Sa este cu adevărat aproape sau mai aveţi vreo îndoială?

Vreţi să vă pregătiţi pentru acest eveniment aşa de important şi să faceţi parte din împărăţia lui Hristos?

 

Următoarea temă: “De ce atâta suferinţă?

De ce suferă nevinovaţii? A creat Dumnezeu o lume rea? Care este adevărata noastră origine şi destin? De unde venim şi unde mergem? Există o soluţie sau o cale de scăpare de atâta suferinţă?