10 Secretul Chivotului de Aur

Diferite popoare ale antichităţii deţineau valoroase tezaure de aur, pline de semnificaţii. Incaşii, maiaşii, mormintele faraonilor egipteni, în special mormântul lui Tutankamon, care s-a descoperit intact. (Toate celelalte fuseseră devastate).

Extraordinar a fost sanctuarul pe care l-a construit Moise în deşert. Fiecare obiect, în special Arca Legământului, avea o semnificaţie profundă. Dimensiunile, materialul, amplasarea sa, ritualurile sale, fiecare lucru deţinea secrete preţioase. Dar, are ceva de a face cu noi?

 

CUM PUTEA FI SALVAT POPORUL DE DUMNEZEU ÎN VECHIUL TESTAMENT?

Atunci când omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, a fost condamnat la moarte veşnică. Natura sa era înclinată spre rău, era slab, făcea fapte rele. Dumnezeu le-a spus în Eden că dacă aveau să păcătuiască vor muri.

 1. S-a întâmplat imediat aceasta? Cine a murit în locul său? Genesa 3:21.

Doi miei au murit în locul omului. Adam şi Eva au primit piei ca să se îmbrace. Mieii au fost înlocuitorii lor, un simbol al Salvatorului care va veni.

 1. Când a pregătit Dumnezeu un drum de scăpare pentru om? 1 Petru 1:18-20. Înainte de întemeierea lumii.
 2. Numai cu ce putea fi îndepărtată vina? Evrei 9:22. Cu vărsare de sânge.

De aceea a fost acceptat sacrificiul lui Abel şi al lui Cain, nu. Păcătosul aducea un animal care murea în locul lui. Punerea mâinilor pe capul acestuia însemna că acesta îşi mărturisea vina şi îşi transfera păcatul asupra mielului.

 

DUMNEZEU SE DESCOPERĂ OMULUI

 1. Dumnezeu a scos pe Israel din Egipt, i-a condus în pământul făgăduit în mod providenţial, le-a descoperit voinţa Sa şi le-a făcut cunoscută Legea Sa. Apoi, ce poruncă i-a dat Dumnezeu lui Moise într-o viziune? Exod 25:8-40. Să construiască un sanctuar.
 2. Ce măsuri aproximative avea locul unde a fost aşezat sanctuarul? Exod 27:9-19.

Avea următoarele dimensiuni: lungimea de 50 metri (100 coţi) pe 20 coloane de bronz, lăţimea: 25 metri (50 de coţi) pe 10 coloane de aramă şi înălţimea: 2,50 metri. Nimeni nu putea privi din afară înăuntru.

 1. Ce caracteristici trebuia să aibă sanctuarul?

Sanctuarul (Exod 26), măsura 13,50 metri lungime, 6 metri lăţime şi 5 metri înălţime. Era construit din scânduri de lemn de salcâm, poleite cu aur. Aceste două materiale simbolizează unirea divinităţii cu omenescul în Hristos. Lemnul: Hristos ca om. Aurul: Hristos ca Dumnezeu.

Era acoperit cu patru covoare. În exterior piele de viţel de mare: maro şi negru, fără mare importanţă, reprezenta pe Hristos cu umanitatea Sa. Pielea de berbec, vopsită în roşu, simboliza pe Hristos în suferinţa Sa. Părul de capră, alb, reprezenta pe Hristos în curăţia Sa. Inul tors, albastru, purpuriu şi cărămiziu, culoarea regilor, reprezenta pe Hristos ca rege.

Era împărţit în două părţi: Sfânta şi Sfânta Sfintelor.

 

ŞAPTE ELEMENTE CARE SE PROIECTEAZĂ ÎN TIMPUL NOSTRU

Poarta curţii (Exod 27:16), era lată (16 metri) şi frumoasă, de culoare albastru, purpuriu şi cărămiziu, din in răsucit, sprijinită pe patru stâlpi.

 1. Pe cine reprezintă? Ioan 10:9. Reprezintă pe Isus.
 2. Unica intrare spre Tatăl. Efeseni 2:18 (1 Tim 2:5).
 3. De ce era atât de largă? Ne vorbeşte de iubirea lui Dumnezeu şi dorinţa Sa de a mântui toţi oamenii (1 Timotei 2:3-4).
 4. Patru stâlpi: Hristos se descoperă în cele patru evanghelii. Invitaţia Sa în cele patru puncte cardinale.

 

Altarul de jertfă (Exod 27:1-8) era un simbol al Calvarului.

 1. Cum îl numeşte Ioan pe Acela care urma să fie sacrificat acolo? Ioan 1:29. Mielul lui Dumnezeu.
 2. Sacrificiul: trebuia să fie un animal desăvârşit, fără cusur: Hristos nu a avut păcat. (1 Petru 1:19, Evrei 4:15)

Păcătosul, punându-şi mâna asupra animalului, transfera vina asupra nevinovatului care murea în locul său. Ne-am distrus viaţa din cauza păcatelor noastre şi am fost condamnaţi la moarte. Există o singură scăpare: a găsi un înlocuitor care să moară în locul nostru, un nevinovat. Hristos a făcut-o deja la Calvar.

 1. Coarnele sunt simbol al forţei. Ne vorbeşte despre puterea acestui sacrificiu.

 

Ligheanul de aramă (Exod 30:17-21), ne vorbeşte despre curăţire prin intermediul apei.

 1. Ce trebuie să primim pentru ca să ni se spele păcatele? Fapte 22:16. Spălarea păcatului prin botez

Cine este apa vieţii? Ioan 4:14. Isus.

 

Candelabrul cu şapte braţe (Exod 25:31-39) a fost turnat într-o singură piesă de aur.

 1. Pe cine reprezintă lumina? Ioan 8:12. Pe Isus.
 2. Dumnezeu ne luminează prin cuvântul Său (Psalmi 119:105).
 3. Uleiul reprezintă Duhul Sfânt (Zaharia 4:1-6).
 4. Atunci când Hristos şi Duhul Sfânt trăiesc în noi, vom fi lumina lumii. (Matei 5:14-16).
 5. Braţele, şapte la număr, reprezintă biserica prin intermediul căreia Hristos luminează lumea. (Apocalips 1:20).
 6. Masa pâinilor punerii înainte (Exod 25:23-30). Pe cine reprezintă? Ioan 6:51. Pe Isus.
 7. Ce doreşte Isus ca să facem pentru ca El să poată cina cu noi? Apocalipsa 3:20. Să deschidem poarta inimii.
 8. Vrea să ne hrănească prin cuvântul Său şi să ne ajute în creşterea spirituală. (Matei 4:4).
 9. Altarul tămâierii. (Exod 30:1-10). Ce reprezintă? Psalmii 141:2. (Apocalips 8:3) Rugăciunea.
 10. Numai prin Isus pot ajunge rugăciunile noastre la Tatăl ca un parfum plăcut. (1 Ioan 2:1).
 11. Tămâie dimineaţa şi seara: reprezintă altarul (rugăciunea) familial de dimineaţă şi de seară.
 12. Ce se găsea în Locul Prea Sfânt, în spatele perdelei? Evrei 9:3-5. (Exod 25:10-22). Era chivotul legământului.
 13. Chivotul legământului reprezintă tronul lui Dumnezeu. (Apocalips 11:19).
 14. Tablele legământului sau cele zece porunci, scrise cu propriul deget al lui Dumnezeu erau în chivot. (Deutronomul 10:1-5), şi sunt baza tronului Său şi reflectă caracterul Său. (Psalmi 89:14, 119:172).
 15. Capacul, de aur curat, era numit Capacul Ispăşirii – Tronul Harului lui Dumnezeu.

– Avea doi heruvimi (îngeri) cu aripile întinse reprezentând pe îngerii care sunt adunaţi lângă tronul lui Dumnezeu, sfinţirea lui Dumnezeu.

 

CONCLUZIE

 1. Obiectele din Sanctuar ne arată planul lui Dumnezeu pentru salvarea omului.

În ce fel ne putem apropia de Isus? Evrei 4:16. Cu încredere, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har.

 1. Cele şapte elemente menţionate, erau aşezate în formă de cruce.
 2. Ele amintesc că:
 3. Poarta: Hristos ne cheamă.
 4. Altarul: a murit în locul nostru.
 5. Ligheanul: vrea să ne spele de păcat.
 6. Candelabrul: Vrea să ne lumineze viaţa prin Duhul.
 7. Masa pâinilor: doreşte să ne hrănească cu prezenţa Sa şi să comunice cu noi prin Cuvântul Său.
 8. Altarul tămâierii: duce rugăciunile noastre înaintea Tatălui.
 9. Chivotul legământului: tronul lui Dumnezeu. Ne arată îndurarea Sa şi că legea Sa este fundamentul guvernării Sale.

Isus Hristos este centrul Scripturilor, descoperit în Vechiul Testament prin simboluri, iar în cel Nou, prin viaţa Sa.

 

Următoarea temă: “Un program de viaţă care dă siguranţă şi pace.”

Astăzi nimeni nu trăieşte în siguranţă! Nici naţiunile, nici oamenii, când se cheltuiesc 2 milioane de dolari pe arme într-un singur minut. Psihologii, psihiatrii şi clerul încearcă să găsească soluţii pentru neliniştea care stăpâneşte peste milioane de oameni, fără a găsi răspuns. Se caută programe, în această eră a calculatorului, pentru a îmbunătăţii nivelul de trai, dar cu rezultate de cele mai multe ori mediocre. Dumnezeu a descoperit un program extraordinar, garantat de El însuşi pentru a trăi în siguranţă şi pace. Este foarte simplu.

Trebuie să-l cunoaşte-ţi!

Tema precedentă: Cea mai bună soluţie pentru griji şi probleme