06 Care este cauza a atât de multei suferinţe?

Datorită bombardamentelor din ultimul război mondial, mii de oameni au rămas fără cămin. De multe ori copiii hoinăreau pe străzile în ruine căutându-şi părinţii. Până astăzi mulţi continuă să caute date despre familia şi originea lor. De ce suferă atâţia nevinovaţi?

De ce există durere, boală şi moarte? A creat Dumnezeu o lume rea? Care este adevărata noastră origine şi destin? sau, de unde venim şi unde mergem?

Aceste întrebări îngrijorează pe marea majoritate! Numai Autorul Vieţii ne poate da răspunsul!

 

ORIGINEA OMULUI!

 1. Dumnezeu este Domnul şi a existat înainte de toate lucrurile (Genesa 1:1), dar… la cine se referă când a spus: “Să facem…”. Foloseşte pluralul. Genesa 1:26.
 2. Tatăl ceresc (Efeseni 4:6).
 3. Fiul, Isus Hristos. (Ioan 1:1-4).
 4. Duhul Sfânt. (Ioan 14:26).

Pe prima pagină a Bibliei se face referire la persoanele divinităţii. Diferite versete din Scriptură menţionează prezenţa şi participarea lui Hristos la crearea lumii. (Col. 1:15-17, Evrei 1:8-10).

 1. Cum a fost creat omul? Eclesiastul 7:29. Perfect.

L-a pus pe un drum al dreptăţii, fără moarte. Le-a dat viaţă veşnică, un caracter drept, un cămin minunat şi stăpânire peste tot.

 1. Care era singura condiţie pentru a rămâne pe acest drum? (Genesa 2:16-17). Ascultarea şi recunoaşterea lui Dumnezeu ca Domn al său. Legea pusă în inima omului stă la baza guvernării lui Dumnezeu. Poate exista fericire într-un cămin sau ordine într-o ţară dacă nu se respectă părinţii sau conducătorii?
 2. Omul a decis să “asculte de alt Stăpân”. Satana. Prinţul întunericului, a fost amăgitorul. A creat Dumnezeu pe Satana? Ce a fost el la început? Ezechiel 28:13-17. A fost un înger perfect care s-a răzvrătit împotriva Creatorului.

Uzurpând domnia lui Dumnezeu, a fost alungat. (Apoc. 12:9).

 1. Omul a căzut într-un abis, iar acum în ce s-a transformat lăsându-l să învingă? 2 Petru 2:19 (Romani 6:16) S-a transformat în sclavul lui Satana.

A ales un drum de păcat şi moarte a cărui final este moartea eternă, distrugerea finală.

 1. Ce moştenire am primit şi care este starea actuală a omului? Romani 5:12. Păcatul şi moartea.

Avem o natură păcătoasă. Psalmii 51:5. Isaia ne prezintă radiografia astfel: “Din tălpi şi până în creştet nimic nu-i sănătos”.(Isaia 1:6).

 1. Ştiind că nu există un om drept, ce consecinţe înfruntă fiecare om? Romani 3:10-12,23 şi 6:23.
 2. Suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu
 3. Plata păcatului este moartea.

Poate acum putem înţelege de ce există suferinţă.

Dumnezeu nu a creat pe om să sufere, dar i-a dat liberul arbitru de a alege.

Greşita alegere de a nu asculta de Dumnezeu, ne-a dus în valea lacrimilor prin care trecem astăzi. Câtă durere! Câţi oameni care suferă! Este din cauza păcatului din lume. Dar, cum se poate întoarce omul la calea vieţii? Este imposibil să se întoarcă acolo de unde a căzut, deja suntem vinovaţi de moarte şi suntem sclavi ai păcatului.

 

EXISTĂ O CALE DE SCĂPARE?

 1. Ce doreşte Dumnezeu să facă păcătosul? Ezechiel 33:11. Să se pocăiască şi să se întoarcă de pe calea cea rea.

– Dumnezeu vrea să te facă fericit.

– vrea să te ierte.

– Vrea să-ţi dea mântuirea ASTĂZI.

– Ca să fii fiul lui Dumnezeu.

– Unica întrebare este: Îl laşi să o facă?

 1. Ce poartă de scăpare a prezis Dumnezeu? Ioan 10:7,9. Isus Hristos este poarta de scăpare.

Există o poartă spre salvare, care este Hristos, Salvatorul nostru şi există un munte unde a avut loc mântuirea noastră, acesta este Calvarul. Pe el se sprijină podul care uneşte moartea cu viaţa.

 1. Ce chemare face Isus? Matei 11:28-30. Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă.
 2. Care este puntea care acoperă abisul dintre cele două drumuri? Religia? Faptele bune? Filozofia? Dreptatea proprie? (Dreptatea proprie este tot ceea ce facem cu propriile noastre forţe)

Numai cine ne poate duce de la moarte la viaţă? Fapte 4:11-12. Numai Isus

Ioan 14:6. Isus a spus: Eu sunt calea, adevărul şi viaţa

O clădire înaltă era în flăcări. De la o fereastră de sus strigau după ajutor trei persoane. Au sosit pompierii, au montat scările dar nu ajungeau, mai trebuiau încă vreo doi metri. Pompierul care era în vârful scării, într-o faptă eroică, a suit până la ultima treaptă şi a făcut o punte cu propriul lui corp, spunându-le să treacă peste el. A trecut primul, apoi al doilea şi la sfârşit al treilea, dar pompierul nu a mai suportat şi a căzut în gol…

La cimitir erau aceste trei persoane. Plângeau foarte tare cu toate că nu îl cunoşteau. Dar el şi-a dat viaţa pentru ei. Erau lacrimi de dragoste…

Tot aşa Isus a făcut cu propriul Său trup o punte între moarte şi viaţă. O dovadă a dragostei nemărginite!

 

PROMISIUNI DE ÎMBĂRBĂTARE

 1. Ce dă Dumnezeu celor ce cred în El cu sinceritate? 1 Ioan 5:11-13. Viaţa veşnică, o certitudine.
 2. Pe câţi dintre cei care apelează la El pentru salvare îi respinge Isus Hristos? Ioan 6:37. Nu respinge pe nimeni.

Dumnezeu doreşte să ne îndreptăţească fără nici o plată, adică să ne declare iertaţi şi împăcaţi prin Harul Său, prin intermediul lui Hristos (Romani 3:24). Promite că nici nu-şi va mai aduce aminte de păcatele noastre (Isaia 43:25).

 

CONCLUZIE

 1. Dar ce trebuie să facem ca să putem fi numiţi Fii ai lui Dumnezeu şi să primim mântuirea? Ioan 1:12. Să acceptăm pe Isus ca Salvator şi Domn a vieţii noastre.

O tânără care plecase de acasă s-a dedat la o viaţă imorală. A ajuns balerină. Dar în culmea gloriei sale a suferit un accident şi a fost dusă la spital într-o stare foarte gravă. De aici a scris mamei sale: ”Mamă, ştiu că voi muri şi poate foarte curând, dar ai să-mi spui ceva?”

Când a primit scrisoarea, mama a mers la poştă şi a trimis o telegramă a cărui text era următorul: – ”Efeseni 1:7. În El avem răscumpărarea prin sângele lui iertarea păcatelor după bogăţiile harului Său.” – Mama –

Un telegrafist era pe punctul de a-şi lua viaţa într-o zi, dar s-a hotărât să mai meargă încă o dată la serviciu. Când a primit această telegramă, i-a citit textul odată şi încă odată. Apoi a îngenuncheat acolo în biroul său şi şi-a dăruit inima Domnului. Tânăra la rândul ei a primit acea telegramă, iar promisiunea iertării lui Dumnezeu ia dat atâta pace încât s-a ancorat de aceasta, iar această speranţă măreaţă a făcut posibilă vindecarea ei.

Două vieţi au fost salvate.

 

Următoarea temă: “Patru paşi pentru a avea pace interioară şi a trăi fericit.”

Cea mai mare dorinţă a omului este aceea de a avea pace interioară şi fericire, dar marea majoritate o caută în locuri greşite. Dar a avea pace nu înseamnă a nu avea probleme ci a şti cum să le înfrunţi. Biblia ne arată cheia în această căutare în cei 4 paşi simpli care au dat pace şi linişte interioară la mulţi. Pentru dumneavoastră poate fi o frumoasă experienţă spirituală.