09 Cea mai bună soluţie pt griji şi probleme

Fiecare fiinţă umană înfruntă griji şi probleme! Acestea sunt în legătură cu familia, locul de muncă, sănătatea, cu viaţa noastră socială sau cea personală şi spirituală.

– Un copil este bolnav pe punctul de a muri.

– O mamă disperată. Soţul ei este alcoolic, în timp ce copii rabdă de foame, sunt dezbrăcaţi şi au acoperişul casei şubred. Este nevoie de o schimbare…

Ce se poate face când există probleme de sănătate, muncă, familie, spirituale sau personale?

Poate ai remuşcări de conştiinţă din cauza eşecurilor. Poate simţi că nu eşti înţeles, eşti singur şi deprimat. La cine să apelezi?…

Se spune că o dată marele compozitor Haydn stătea de vorbă cu doi prieteni despre tristeţe şi depresia morală.

– Când sunt descurajat – spunea unul – încep să beau şi aceasta îmi dă noi forţe.

– Eu – a spus celălalt – încep să cânt, şi nu este nimic care să-ţi ridice moralul şi să-ţi alunge durerile ca muzica.

Haydn a spus:

– Eu când sunt trist, MĂ ROG LUI DUMNEZEU. Nu este nimeni care să te consoleze şi să-ţi dea forţe când eşti obosit ca El.

Merele remediu este rugăciunea, care se poate compara cu un telefon cu legătură directă la Dumnezeu. Vezi Psalmii 34:6 şi Psalmii 50:15.

O văduvă săracă citea împreună cu fiul său istoria lui Eli când un corb îi aducea de mâncare într-un timp de foamete… Stăteau în camera lor umilă, fără foc în vatră. Nici mama şi nici copilul nu mâncaseră în acea zi şi le era foame.

– Mamă, a spus copilul, dacă vor veni corbii vor găsi poarta închisă, îmi dai voie să o deschid?

Deschide-o fiule, a răspuns mama. Iar copilul a continuat spunând:

– Acum când poarta este deschisă să-i cerem Domnului din nou să ne trimită cel puţin un corb cu pâine.

– Să ne mai rugăm – a aprobat mama.

În timp ce se rugau, a trecut pe acolo primarul satului. S-a oprit în faţa uşii şi aflând de nevoie, s-a dus acasă la el şi a adus un coş plin cu mâncare. Astfel Dumnezeu a răsplătit credinţa simplă a copilului.

1. Cum se poate defini rugăciunea?

– “Rugăciunea este o necesitate pentru că este viaţa sufletului”.

– “Este actul de a deschide inima noastră lui Dumnezeu ca unui prieten”.

– “Este cheia în mâna credinţei pentru a deschide cămările cerului unde sunt înmagazinate soluţii infinite ale Atotputerniciei.”

– Este o vitamină spirituală.

Când ne lipseşte vitamina A, ne este afectată vederea. Când ne lipseşte vitamina B, ne îmbolnăvim de nervi. Când ne lipseşte vitamina C, riscul infecţiilor şi a răcelilor creşte.

La fel este şi în viaţa spirituală. Atunci când ne lipseşte vitamina numită RUGĂCIUNE, ni se îmbolnăveşte vederea noastră spirituală, scădem în credinţă şi putem cădea în ispită mai uşor.

2. Ce modalităţi de comunicare a pus Dumnezeu la dispoziţie după căderea în păcat?

– Vrea să ne ajute, să ne sfătuiască, să ne orienteze (Ioan 15:15)

– Ne vorbeşte prin cuvântul Său: à să îl studiem zilnic! (Fapte 17:11)

– Noi îi răspundem prin intermediul rugăciunii. (Daniel 9:20).

Un criminal, pe când era dus la eşafod, gemea: ”Oh, dacă în acea dimineaţă m-aş fi rugat lui Dumnezeu!… N-aş fi comis o crimă, iar dacă m-aş fi gândit la tine, Doamne, m-ai fi păzit să nu o fac.”

 

CÂND, UNDE ŞI CUM TREBUIE SĂ NE RUGĂM?

3. Ce l-au rugat ucenicii pe Isus? Luca 11:1 Să-i înveţe să se roage.

4. Câte feluri de rugăciuni există?

a. În public. (trebuie să fie scurte). Unul se roagă iar adunarea ascultă cu respect.

b. În familie: Dimineaţa şi seara familia ar trebui să se adune să citească cuvântul lui Dumnezeu şi să se roage.

– Înainte de a mânca: pentru a mulţumi şi a cere binecuvântarea pentru alimente.

c. În intimitate: Matei 6:6. “Este comuniunea secretă cu Dumnezeu cea care menţine viaţa sufletului”.

5. În ce momente ne putem ruga? Matei 6:7-8.

Pe drum în timp ce călătorim sau lucrăm (în gând) (1 Corinteni 14:15).

În momente de pericol şi nevoie (Ioan 2:1).

Dacă ne rugăm de trei ori pe zi este programul ideal.(Daniel 6:10) Trebuie să aven un permanent duh de rugăciune (1 Tesaloniceni 5:17).

6. Ce trebuie să evităm atunci când ne rugăm? Matei 6:7-8 Cuvinte fără rost, repetiţii şi palavrageală.

Roagă-te clar şi simplu. “Tatăl nostru” este un model frumos.

7. Pentru ce ar trebui să ne rugăm?

a. Pentru cei bolnavi şi unii pentru alţii (Iacov 5:13-16).

b. Pentru mesagerii Evangheliei şi pentru opera de predicare. (Fapte 12:5, Habacuc 3:2).

c. Pentru revărsarea Duhului Sfânt. (Luca 11:13)

Tatăl nostru” ca model de rugăciune cuprinde:

  1. Adresată lui Dumnezeu: Tatăl nostru…
  2. Mulţumire: Îţi mulţumesc pentru…
  3. Cerere: nevoi, pentru alţii, iertarea păcatelor…
  4. În numele lui Isus.
  5. Amin.

“Tatăl nostru” este un model de rugăciune minunat.

– Vorbeşte ca şi cum ai vorbi direct cu Dumnezeu.

Rugăciunea are câteva părţi distincte:

a. Partea vocativă: “Tatăl nostru care eşti în ceruri”

b. Cuprinsul rugăciunii:

– binecuvântarea: ”Sfinţească-se numele Tău”

– mulţumire: ”îţi mulţumesc pentru…”

– mărturisire: ”iartă-mă pentru…”

– cereri: ”te rog…”

– intervenţii: ”ajută pe…”

c. Final: “în numele lui Isus”

d. Încheiere: “AMIN” care înseamnă “Aşa să fie”.

 

PENTRU CA DUMNEZEU SĂ NE ASCULTE CE ATITUDINE TREBUIE SĂ LUĂM?

8. Ce virtute trebuie să manifestăm? Matei 6:5. Sinceritate fără ipocrizie.

9. Cum trebuie să cerem? Iacov 1:6-7. Cu credinţă.

Într-o regiune nu plouase de multă vreme, iar curând pământul a început să sece şi să nu mai producă nimic. Toţi erau foarte îngrijoraţi. Credincioşii s-au hotărât să se adune într-un loc anume ca să ceară cu toţii ploaie lui Dumnezeu.

Într-o familie care se pregătea să se ducă la locul de reuniune, părinţii au văzut că fetiţa cea mai mică avea cu ea o umbrelă. Tatăl i-a zis:

– Fiico! ce faci? Pentru ce ai luat umbrela? Nu vezi că e soare afară?

Ea a răspuns:

– Dar nu mergem să-i cerem lui Dumnezeu să plouă?

Ea avea credinţă adevărată.

Credinţa este comparată cu o sămânţă care trebuie să fie plantată, udată şi fertilizată. Trebuie să fie alimentată prin studiul zilnic al cuvântului lui Dumnezeu. (Romani 10:17).

10. Avem nevoie de umilinţă. Care parabolă o ilustrează? Luca 18:9-14 Cea a fariseului şi a vameşului.

11. Pentru a ne ruga cu reverenţă, care este poziţia ideală? Ps 95:6; Romani 14:11 În genunchi.

De asemenea se poate ruga în picioare, dar este recomandat să ne aplecăm capul, să închidem ochii şi să ne împreunăm mâinile ca semn al supunerii şi reverenţei noastre faţă de Dumnezeu.

12. Ce trebuie să avem întotdeauna? Matei 6:15. Spiritul de iertare.

Acest spirit este ilustrat în parabola celor doi datornici (Matei 18:23-35).

13. Ce trebuie să ne aducem aminte să spunem când cerem ceva lui Dumnezeu? Matei 26:39. Facă-se Voia Ta.

a. Dumnezeu ştie nevoia noastră (Romani 8:26).

– Ca şi lutul în mâna olarului, să ne lăsăm modelaţi de Domnul.(Ieremia 8:16)

b. El poate răspunde. DACĂ NU, AŞTEAPTĂ. El ştie ce este mai bine pentru noi.

O mamă îndurerată se ruga lui Dumnezeu pentru fiul ei muribund. Efectiv l-a obligat pe Domnul repetând de multe ori cu pasiune “Doamne trebuie să mi-l salvezi”.

Copilul s-a vindecat, a crescut, dar după ce a fost un martiriu tot mai dureros pentru mama sa, în final aceasta l-a văzut murind spânzurat la 22 de ani, pentru crimă. Atunci ea a înţeles că atunci ar fi trebuit să spună: “Doamne, FACĂ-SE VOIA TA”

14. Să fim perseverenţi. Luca 18:1-17 Parabola văduvei.

15. Ce trebuie să respecte cineva pentru a fi ascultat de Dumnezeu? 1 Ioan 3:22 (Proverbe 28:9) Poruncile lui Dumnezeu.

16. În numele cui trebuie să ne rugăm şi de ce? Ioan 16:23-24 În numele lui Isus.

Păcatul ne-a separat de Dumnezeu, numai prin harul lui Hristos merităm ca rugăciunile noastre să ajungă la tronul Său.

RELAXEAZĂ-TE ŞI BUCURĂ-TE ÎN TIMPUL RUGĂCIUNII. Proverbe 15:8-9.

17. Când ne simţim copleşiţi de probleme, cui îi putem telefona pentru ajutor? Matei 11:28. Lui Isus.

Fiecare fiinţă umană duce un bagaj de îngrijorări şi probleme. Frică, îndoieli, dezamăgiri, frustrări, amărăciuni, eşecuri şi propria noastră vină şi păcate. Aceste grele încărcări emoţionale şi de conştiinţă adesea ne ameninţă cu distrugerea şi eliminarea noastră.

Atunci… Avem telefonul lui Dumnezeu şi să-L chemăm! Cineva se va aşeaza lângă noi şi va lua asupra Sa greutatea grijilor, problemelor şi păcatelor noastre.

18. Ce ne sfătuieşte Dumnezeu? Romani 12:11-12. Să fim constanţi în rugăciune.

Am visat că mă plimbam pe ţărmul mării împreună cu Domnul meu… Înaintea mea au apărut toate scenele vieţii mele şi în fiecare imagine mi se părea că văd două perechi de urme de paşi pe nisip, una era a mea iar cealaltă a Domnului meu. După ce am văzut şi ultima imagine, m-am uitat înapoi şi am văzut că de multa ori se vedea numai o pereche de urme pe nisip. De asemenea am observat că aceasta se întâmpla în momentele cele mai dificile şi zbuciumate ale existenţei mele.

Aceasta m-a mişcat profund şi îndreptându-mă spre Domnul i-am spus:

– Doamne, tu mi-ai spus atunci când m-am decis să te urmez că vei fi cu mine tot drumul. Fără îndoială, am văzut că în momentele cele mai dificile ale vieţii mele erau numai o pereche de urme. Nu înţeleg de ce m-ai părăsit atunci când aveam cea mai mare nevoie de tine.”

Domnul mi-a luat mâna şi mi-a zis:

– Fiul meu iubit, Eu te iubesc şi nu te-aş părăsi niciodată. În timpul momentelor tale de suferinţă, încercare şi durere, când ai văzut numai o pereche de urme pe nisip, aceasta au fost atunci când EU TE-AM PURTAT PE BRAŢELE MELE”…

 

– Să folosim telefonul lui Dumnezeu, cheia în mâna credinţei, vitamina sufletului.

– Pentru: a-L adora, a-I mulţumi, a-I mărturisi păcatele noastre, a-I spune grijile noastre şi a menţine comuniunea personală, zilnică cu El.

– Să practicăm rugăciunea în familie, să ne învăţăm copii să se roage.

– Să trăim fericiţi şi încrezători, în pace, chiar în mijlocul celor mai dificile probleme, să simţim că el ne sprijină.

 

Următoarea temă: “Secretul chivotului de aur.”

Secretele uneia dintre cele mai importante comori ale antichităţii. Secrete care vă afectează viaţa. După această temă veţi înţelege multe ritualuri şi sacrificii ale antichităţii şi proiectările simbolice pentru prezent. Cele şapte elemente ce compuneau sanctuarul iudeu în deşert şi secretul închis în chivotul de aur. O temă cu adevărat fascinantă, ajută să se înţeleagă felul în care lumea s-a putut salva în Vechiul Testament (înainte de Hristos) şi misiunea lui Hristos prin intermediul simbolurilor.

Tema precedentă: cum-sa-ne-imbunatatim-personalitatea