Biblia într-un an

Ianuarie 1 Geneza 1-3
Ianuarie 2 Geneza 4-7
Ianuarie 3 Geneza 8-11
Ianuarie 4 Geneza 12-15
Ianuarie 5 Geneza 16-18
Ianuarie 6 Geneza 19-21
Ianuarie 7 Geneza 22-24
Ianuarie 8 Geneza 25-26
Ianuarie 9 Geneza 27-29
Ianuarie 10 Geneza 30-31
Ianuarie 11 Geneza 32-34
Ianuarie 12 Geneza 35-37
Ianuarie 13 Geneza 38-40
Ianuarie 14 Geneza 41-42
Ianuarie 15 Geneza 43-45
Ianuarie 16 Geneza 46-47
Ianuarie 17 Geneza 48-50
Ianuarie 18 Exodul 1-3
Ianuarie 19 Exodul 4-6
Ianuarie 20 Exodul 7-9
Ianuarie 21 Exodul 10-12
Ianuarie 22 Exodul 13-15
Ianuarie 23 Exodul 16-18
Ianuarie 24 Exodul 19-21
Ianuarie 25 Exodul 22-24
Ianuarie 26 Exodul 25-27
Ianuarie 27 Exodul 28-29
Ianuarie 28 Exodul 30-32
Ianuarie 29 Exodul 33-35
Ianuarie 30 Exodul 36-38
Ianuarie 31 Exodul 39-40

 

 

 

Februarie 1 Leveticul 1-4
Februarie 2 Leveticul 5-7
Februarie 3 Leveticul 8-10
Februarie 4 Leveticul 11-13
Februarie 5 Leveticul 14-15
Februarie 6 Leveticul 16-18
Februarie 7 Leveticul 19-21
Februarie 8 Leveticul 22-23
Februarie 9 Leveticul 24-25
Februarie 10 Leveticul 26-27
Februarie 11 Numeri 1-2
Februarie 12 Numeri 3-4
Februarie 13 Numeri 5-6
Februarie 14 Numeri 7
Februarie 15 Numeri 8-10
Februarie 16 Numeri 11-13
Februarie 17 Numeri 14-15
Februarie 18 Numeri 16-17
Februarie 19 Numeri 18-20
Februarie 20 Numeri 21-22
Februarie 21 Numeri 23-25
Februarie 22 Numeri 26-27
Februarie 23 Numeri 28-30
Februarie 24 Numeri 31-32
Februarie 25 Numeri 33-34
Februarie 26 Numeri 35-36
Februarie 27 Deuteronomul 1-2
Februarie 28 Deuteronomul 3-4

 

 

 

Martie 1 Deuteronomul 5-7
Martie 2 Deuteronomul 8-10
Martie 3 Deuteronomul 11-13
Martie 4 Deuteronomul 14-16
Martie 5 Deuteronomul 17-20
Martie 6 Deuteronomul 21-23
Martie 7 Deuteronomul 24-27
Martie 8 Deuteronomul 28-29
Martie 9 Deuteronomul 30-31
Martie 10 Deuteronomul 32-34
Martie 11 Iosua 1-4
Martie 12 Iosua 5-8
Martie 13 Iosua 9-11
Martie 14 Iosua 12-15
Martie 15 Iosua 16-18
Martie 16 Iosua 19-21
Martie 17 Iosua 22-24
Martie 18 Judecători 1-2
Martie 19 Judecători 3-5
Martie 20 Judecători 6-7
Martie 21 Judecători 8-9
Martie 22 Judecători 10-12
Martie 23 Judecători 13-15
Martie 24 Judecători 16-18
Martie 25 Judecători 19-21
Martie 26 Rut
Martie 27 1 Samuel 1-3
Martie 28 1 Samuel 4-8
Martie 29 1 Samuel 9-12
Martie 30 1 Samuel 13-14
Martie 31 1 Samuel 15-17

 

 

 

Aprilie 1 1 Samuel 18-20
Aprilie 2 1 Samuel 21-24
Aprilie 3 1 Samuel 25-27
Aprilie 4 1 Samuel 28-31
Aprilie 5 2 Samuel 1-3
Aprilie 6 2 Samuel 4-7
Aprilie 7 2 Samuel 8-12
Aprilie 8 2 Samuel 13-15
Aprilie 9 2 Samuel 16-18
Aprilie 10 2 Samuel 19-21
Aprilie 11 2 Samuel 22-24
Aprilie 12 1 Împăraţi (Regi) 1-2
Aprilie 13 1 Împăraţi (Regi) 3-5
Aprilie 14 1 Împăraţi (Regi) 6-7
Aprilie 15 1 Împăraţi (Regi) 8-9
Aprilie 16 1 Împăraţi (Regi) 10-11
Aprilie 17 1 Împăraţi (Regi) 12-14
Aprilie 18 1 Împăraţi (Regi) 15-17
Aprilie 19 1 Împăraţi (Regi) 18-20
Aprilie 20 1 Împăraţi (Regi) 21-22
Aprilie 21 2 Împăraţi (Regi) 1-3
Aprilie 22 2 Împăraţi (Regi) 4-5
Aprilie 23 2 Împăraţi (Regi) 6-8
Aprilie 24 2 Împăraţi (Regi) 9-11
Aprilie 25 2 Împăraţi (Regi) 12-14
Aprilie 26 2 Împăraţi (Regi) 15-17
Aprilie 27 2 Împăraţi (Regi) 18-19
Aprilie 28 2 Împăraţi (Regi) 20-22
Aprilie 29 2 Împăraţi (Regi) 23-25
Aprilie 30 1 Cronici 1-2

 

 

 

Mai 1 1 Cronici 3-5
Mai 2 1 Cronici 6
Mai 3 1 Cronici 7-8
Mai 4 1 Cronici 9-11
Mai 5 1 Cronici 12-14
Mai 6 1 Cronici 15-17
Mai 7 1 Cronici 18-21
Mai 8 1 Cronici 22-24
Mai 9 1 Cronici 25-27
Mai 10 1/2 Cronici 28-1
Mai 11 2 Cronici 2-5
Mai 12 2 Cronici 6-8
Mai 13 2 Cronici 9-12
Mai 14 2 Cronici 13-17
Mai 15 2 Cronici 18-20
Mai 16 2 Cronici 21-24
Mai 17 2 Cronici 25-27
Mai 18 2 Cronici 28-31
Mai 19 2 Cronici 32-34
Mai 20 2 Cronici 35-36
Mai 21 Ezra 1-3
Mai 22 Ezra 4-7
Mai 23 Ezra 8-10
Mai 24 Neemia 1-3
Mai 25 Neemia 4-6
Mai 26 Neemia 7
Mai 27 Neemia 8-9
Mai 28 Neemia 10-11
Mai 29 Neemia 12-13
Mai 30 Estera 1-5
Mai 31 Estera 6-10

 

 

 

Iunie 1 Iov 1-4
Iunie 2 Iov 5-7
Iunie 3 Iov 8-10
Iunie 4 Iov 11-13
Iunie 5 Iov 14-16
Iunie 6 Iov 17-20
Iunie 7 Iov 21-23
Iunie 8 Iov 24-28
Iunie 9 Iov 29-31
Iunie 10 Iov 32-34
Iunie 11 Iov 35-37
Iunie 12 Iov 38-39
Iunie 13 Iov 40-42
Iunie 14 Psalmii 1-8
Iunie 15 Psalmii 9-16
Iunie 16 Psalmii 17-20
Iunie 17 Psalmii 21-25
Iunie 18 Psalmii 26-31
Iunie 19 Psalmii 32-35
Iunie 20 Psalmii 36-39
Iunie 21 Psalmii 40-45
Iunie 22 Psalmii 46-50
Iunie 23 Psalmii 51-57
Iunie 24 Psalmii 58-65
Iunie 25 Psalmii 66-69
Iunie 26 Psalmii 70-73
Iunie 27 Psalmii 74-77
Iunie 28 Psalmii 78-79
Iunie 29 Psalmii 80-85
Iunie 30 Psalmii 86-89

 

 

 

Iulie 1 Psalmii 90-95
Iulie 2 Psalmii 96-102
Iulie 3 Psalmii 103-105
Iulie 4 Psalmii 106-107
Iulie 5 Psalmii 108-114
Iulie 6 Psalmii 115-118
Iulie 7 Psalmii 119: 1-88
Iulie 8 Psalmii 119: 89-176
Iulie 9 Psalmii 120-132
Iulie 10 Psalmii 133-139
Iulie 11 Psalmii 140-145
Iulie 12 Psalmii 146-150
Iulie 13 Proverbele 1-3
Iulie 14 Proverbele 4-6
Iulie 15 Proverbele 7-9
Iulie 16 Proverbele 10-12
Iulie 17 Proverbele 13-15
Iulie 18 Proverbele 16-18
Iulie 19 Proverbele 19-21
Iulie 20 Proverbele 22-23
Iulie 21 Proverbele 24-26
Iulie 22 Proverbele 27-29
Iulie 23 Proverbele 30-31
Iulie 24 Eclesiastul 1-4
Iulie 25 Eclesiastul 5-8
Iulie 26 Eclesiastul 9-12
Iulie 27 Cântarea Cântărilor 1-8
Iulie 28 Isaia 1-4
Iulie 29 Isaia 5-8
Iulie 30 Isaia 9-12
Iulie 31 Isaia 13-17

 

 

 

August 1 Isaia 18-22
August 2 Isaia 23-27
August 3 Isaia 28-30
August 4 Isaia 31-35
August 5 Isaia 36-41
August 6 Isaia 42-44
August 7 Isaia 45-48
August 8 Isaia 49-53
August 9 Isaia 54-58
August 10 Isaia 59-63
August 11 Isaia 64-66
August 12 Ieremia 1-3
August 13 Ieremia 4-6
August 14 Ieremia 7-9
August 15 Ieremia 10-13
August 16 Ieremia 14-17
August 17 Ieremia 18-22
August 18 Ieremia 23-25
August 19 Ieremia 26-29
August 20 Ieremia 30-31
August 21 Ieremia 32-34
August 22 Ieremia 35-37
August 23 Ieremia 38-41
August 24 Ieremia 42-45
August 25 Ieremia 46-48
August 26 Ieremia 49-50
August 27 Ieremia 51-52
August 28 Plângeri 1-3: 36
August 29 Plângeri 3: 37-5
August 30 Ezechiel 1-4
August 31 Ezechiel 5-8

 

 

 

Septembrie 1 Ezechiel 9-12
Septembrie 2 Ezechiel 13-15
Septembrie 3 Ezechiel 16-17
Septembrie 4 Ezechiel 18-20
Septembrie 5 Ezechiel 21-22
Septembrie 6 Ezechiel 23-24
Septembrie 7 Ezechiel 25-27
Septembrie 8 Ezechiel 28-30
Septembrie 9 Ezechiel 31-33
Septembrie 10 Ezechiel 34-36
Septembrie 11 Ezechiel 37-39
Septembrie 12 Ezechiel 40-42
Septembrie 13 Ezechiel 43-45
Septembrie 14 Ezechiel 46-48
Septembrie 15 Daniel 1-3
Septembrie 16 Daniel 4-6
Septembrie 17 Daniel 7-9
Septembrie 18 Daniel 10-12
Septembrie 19 Osea 1-7
Septembrie 20 Osea 8-14
Septembrie 21 Ioel
Septembrie 22 Amos 1-5
Septembrie 23 Amos 6-9
Septembrie 24 Obadia-Iona
Septembrie 25 Mica 1-7
Septembrie 26 Naum 1-3
Septembrie 27 Habacuc-Ţefania
Septembrie 28 Hagai 1-2
Septembrie 29 Zaharia 1-7
Septembrie 30 Zaharia 8-14

 

 

 

Octombrie 1 Maleahi 1-4
Octombrie 2 Matei 1-4
Octombrie 3 Matei 5-6
Octombrie 4 Matei 7-8
Octombrie 5 Matei 9-10
Octombrie 6 Matei 11-12
Octombrie 7 Matei 13-14
Octombrie 8 Matei 15-17
Octombrie 9 Matei 18-19
Octombrie 10 Matei 20-21
Octombrie 11 Matei 22-23
Octombrie 12 Matei 24-25
Octombrie 13 Matei 26
Octombrie 14 Matei 27-28
Octombrie 15 Marcu 1-3
Octombrie 16 Marcu 4-5
Octombrie 17 Marcu 6-7
Octombrie 18 Marcu 8-9
Octombrie 19 Marcu 10-11
Octombrie 20 Marcu 12-13
Octombrie 21 Marcu 14
Octombrie 22 Marcu 15-16
Octombrie 23 Luca 1
Octombrie 24 Luca 2-3
Octombrie 25 Luca 4-5
Octombrie 26 Luca 6-7
Octombrie 27 Luca 8-9
Octombrie 28 Luca 10-11
Octombrie 29 Luca 12-13
Octombrie 30 Luca 14-16
Octombrie 31 Luca 17-18

 

 

 

Noiembrie 1 Luca 19-20
Noiembrie 2 Luca 21-22
Noiembrie 3 Luca 23-24
Noiembrie 4 Ioan 1-2
Noiembrie 5 Ioan 3-4
Noiembrie 6 Ioan 5-6
Noiembrie 7 Ioan 7-8
Noiembrie 8 Ioan 9-10
Noiembrie 9 Ioan 11-12
Noiembrie 10 Ioan 13-15
Noiembrie 11 Ioan 16-18
Noiembrie 12 Ioan 19-21
Noiembrie 13 Faptele Ap. 1-3
Noiembrie 14 Faptele Ap. 4-6
Noiembrie 15 Faptele Ap. 7-8
Noiembrie 16 Faptele Ap. 9-10
Noiembrie 17 Faptele Ap. 11-13
Noiembrie 18 Faptele Ap. 14-15
Noiembrie 19 Faptele Ap. 16-17
Noiembrie 20 Faptele Ap. 18-20
Noiembrie 21 Faptele Ap. 21-23
Noiembrie 22 Faptele Ap. 24-26
Noiembrie 23 Faptele Ap. 27-28
Noiembrie 24 Romani 1-3
Noiembrie 25 Romani 4-7
Noiembrie 26 Romani 8-10
Noiembrie 27 Romani 11-13
Noiembrie 28 Romani 14-16
Noiembrie 29 1 Corinteni 1-4
Noiembrie 30 1 Corinteni 5-8

 

 

 

 

 

Decembrie 1 1 Corinteni 9-11
Decembrie 2 1 Corinteni 12-14
Decembrie 3 1 Corinteni 15-16
Decembrie 4 2 Corinteni 1-4
Decembrie 5 2 Corinteni 5-9
Decembrie 6 2 Corinteni 10-13
Decembrie 7 Galateni 1-3
Decembrie 8 Galateni 4-6
Decembrie 9 Efeseni 1-3
Decembrie 10 Efeseni 4-6
Decembrie 11 Filipeni 1-4
Decembrie 12 Coloseni 1-4
Decembrie 13 1 Tesaloniceni 1-5
Decembrie 14 2 Tesaloniceni 1-3
Decembrie 15 1 Timotei 1-6
Decembrie 16 2 Timotei 1-4
Decembrie 17 Tit-Filimon
Decembrie 18 Evrei 1-6
Decembrie 19 Evrei 7-10
Decembrie 20 Evrei 11-13
Decembrie 21 Iacov 1-5
Decembrie 22 1 Petru 1-5
Decembrie 23 2 Petru 1-3
Decembrie 24 1 Ioan 1-5
Decembrie 25 2 Ioan-Iuda
Decembrie 26 Apocalipsa 1-3
Decembrie 27 Apocalipsa 4-8
Decembrie 28 Apocalipsa 9-12
Decembrie 29 Apocalipsa 13-16
Decembrie 30 Apocalipsa 17-19
Decembrie 31 Apocalipsa 20-22