03 Cine va domina lumea

Va fi SUA, Rusia, China, Isis sau o altă putere? Hitler şi Napoleon au visat să conducă un mare imperiu dar:

Există patru cuvinte scrise cu 2600 de ani înainte care nu le-a permis acest lucru!

1) Numai unde putem găsi adevărata lumină pentru a cunoaşte adevărul? 2 Petru 1:19. „Şi avem cuvântul proorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în inimile voastre.”

Numai Dumnezeu cunoaşte viitorul. Isaia 46:9-10.

 

O DESCOPERIRE EXTRAORDINARĂ A VIITORULUI: DANIEL capitolul 2.

Nabucodonosor, rege a Babiloniei, care a trăit în jurul anului 600 î. Hr., a avut un vis foarte ciudat, dar l-a uitat. (Daniel 2:1). Acesta a cerut magilor şi astrologilor săi să-i spună visul şi semnificaţia acestuia, dar ei nu au putut-o face. Monarhul a dat un edict: “să piardă pe toţi înţelepţii Babilonului”, între care erau Daniel şi prietenii lui. (vers. 12-14). Totuşi Daniel, care nu a fost de faţă la cererea împăratului, a cerut de la rege timp în care s-a rugat lui Dumnezeu împreună cu prietenii lui, iar El le-a descoperit totul într-o viziune. (vers. 15,19).

2) Numai cine poate dirija şi descoperi destinul naţiunilor? Daniel 2:20-22 şi 27-28. „Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi! El descoperă ce este adânc şi ascuns, El ştie ce este în întuneric şi la El locuieşte lumina.” „Daniel a răspuns înaintea împăratului, şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului. Dar este în ceruri un Dumnezeu care descopere tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe care le-ai avut în patul tău.”

Daniel i-a descoperit regelui până şi circumstanţele dinainte de a adormi. (vers. 29-30).

3) Ce a văzut Nabucodonosor în acest vis? Daniel 2:31-35. „Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut. Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini; a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună, şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urma nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul.”

 

SEMNIFICAŢIA VISULUI

4) Ce imperiu reprezintă capul de aur? Daniel 2:37-38 Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă. El ţi-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur!” IMPERIUL BABILON (606-538 î. Hr.)

Acest imperiu a avut o mare măreţie. Avea străzi mari şi palate grandioase. Grădinile sale suspendate erau una din cele şapte minuni ale lumii antice. Pe terasele suspendate puseseră o mare cantitate de pământ unde creşteau arbori giganţi. Aurul abunda. În marele templu a lui Marduk erau imagini ale lui Bel şi o masă de 12/4,5 m. de aur pur, care cântăreau 23 000 de kilograme. De asemenea lei şi o figurină din acelaşi metal de 5,40 metri înălţime. Oraşul părea a fi inexpugnabil. După Herodot – istoricul – oraşul era înconjurat de un zid de cca. 60 m. înălţime şi un viaduct adânc plin cu apă. Aveau provizii pentru 20 de ani. Apa abunda datorită faptului că râul Eufrat trecea pe sub ziduri prin mijlocul oraşului.

 

CĂDEREA BABILONULUI

Cir a asediat oraşul sub comanda armatei medo-persane. Exista un lac artificial pe care l-a făcut Nabucodonosor aproape de oraşul Cipara şi un canal artificial care regla cursul râului. Cir a cucerit acest oraş precum şi un altul, a desecat râul, iar într-o noapte de sărbătoare a babilonienilor, când nimeni nu şi-a dat seama, a cucerit oraşul. Apa a scăzut până la o jumătate de metru şi a trimes soldaţii cei mai încercaţi să intre prin albia râului trecând pe dedesubtul zidurilor. Aceştia au găsit porţile, care erau pe ambele părţi ale râului, deschise, au intrat, au deschis porţile care dădeau în exterior, a intrat armata, au omorât pe rege şi au cucerit Babilonul. Armata lui Cir era compusă din: 600 000 de pedeştri, 120 000 de cavaleri şi 2 000 de care.

5) Pieptul şi braţele de argint reprezintă MEDO-PERSIA (538-331 î. Hr.) Cum avea să fie imperiul în comparaţie cu cel anterior? vers. 39. Va fi inferior.

– Cele două braţe reprezintă cele două ţări care formau regatul: Media şi Persia.

– Pentru prima dată au început să circule monedele de argint pentru schimburile comerciale.

6) Ce se spune despre domnia reprezentată de pântecele şi coapsele de bronz? Vers. 39. Va domni peste tot pământul.

Reprezintă GRECIA (331-168 î. Hr.).

– Armele pe care le foloseau grecii erau de bronz. Erau numiţi “soldaţii de bronz”.

– Pântecele: Alexandru Cel Mare şi-a iubit mult pântecele şi din cauza aceasta, imperiul lui a fost împărţit. A murit la 32 de ani de intoxicaţie cu alcool bând pentru a doua oară cupa lui Hercules de 5 litri de vin.

– Strălucirea efemeră a bronzului coincide cu gloria trecătoare a acestui regat.

7) Cum avea să fie a patra domnie simbolizată de picioarele de fier? vers. 40. Puternică. Va sfărâma şi rupe totul.

IMPERIUL ROMAN (168 î. Hr. – 476 d.H.).

– A durat 644 de ani. Era dur, rece, tare ca fierul, crud şi de temut. Atrocităţile comise de Nero, Diocleţian, Caligula şi alţi împăraţi mărturisesc aceasta.

– Armele folosite de romani erau spadele scurte de fier.

Cine nu cunoaşte istoria Imperiului roman? Renumitul istoric Gibbon a scris: “Armatele Republicii…. întotdeauna victorioase în război, au înaintat… şi imaginea aurului, argintului sau bronzului care puteau folosi la reprezentarea naţiunilor şi regilor săi, au fost treptat înlocuite cu monarhia de fier a Romei”.

Şi aşa s-a întâmplat că romanii cu spadele lor scurte au cucerit lumea cu o cruzime fără precedent şi au distrus tot ceea ce a rămas din cele trei imperii anterioare.” Încă odată, istoria a dat o mărturie exactă a panoramei evenimentelor lumii. Dar, Roma, de asemenea, a dispărut şi acum se cade să ne întoarcem la imaginea ciudată pentru a şti unde ne găsim în analele timpului.

8) Ce tip de domnie reprezentau picioarele de fier şi lut? (vers. 41-43). O domnie pe de o parte puternică iar pe de alta slabă.

Imperiul Roman s-a divizat în 10 părţi între secolele IV şi V. S-a destrămat sub loviturile triburilor germanice din nordul Europei. În final teritoriul Imperiului roman a rămas ocupat de: Franci (Franţa), Germani (Germania), Anglo-Saxoni (Anglia), Lombarzi (Italia), Suevi (Portugalia), Vizigoţi (Spania) şi Burgunzi (Elveţia). Herulii, Vandalii şi Ostrogoţii au dispărut. O parte a acestor naţiuni sunt puternice iar cealaltă parte slabe (vers. 42).

– Vor încerca să se unească din nou prin înrudire, căsătorindu-se între membrii familiilor regale.

Alianţe umane. Căsătorii între regi până în 1914 cu intenţia de a uni aceste naţiuni divizate într-un mare imperiu.

– Împărăteasa Dowager Dagmar a Rusiei şi regina mamă Alexandra a Angliei erau surori.

– Regii Norvegiei şi Danemarcei erau fraţi. Regele Angliei, Regii Rusiei şi Greciei, verişori ai regilor Norvegiei şi Danemarcei. Toţi cinci erau nepoţi ai regelui Cristian al Danemarcei.

Fiul reginei Victoria era Eduard VII al Angliei.

– Fiica reginei Victoria s-a căsătorit cu Grigore al Germaniei.

– Aproape toţi înrudiţi cu regina Victoria…

FĂRĂ ÎNDOIALĂ NU S-AU UNIT.

Au încercat să împlinească prin forţă visul de a forma un mare imperiu: Iustinian, împărat al orientului şi Carol V, Filip II, Ludovic XIV, Napoleon, împăratul Grigore II şi Hitler. La urmă s-a încercat pe cale diplomatică să se construiască Uniunea Europeană. Dar, cu toate că pare a fi unită, UE este departe de acest ideal: fiecare ţară este de sine stătătoare, are graniţele, economia, legile, cultura şi limbile proprii. Tot ceea ce s-a realizat este un control sumar sau inexistent la unele graniţe şi o monedă comună. Totuşi nivelul de trai este diferit de la o ţară la alta, iar sentimentul de patriotism este mai puternic faţă de propria ţară în detrimentul Uniunii… (Odată cu ieşirea Britaniei din UE prin Votul Brexit, aceste deosebiri vor fi mai pronunţate, iar nemulţumirile for fi mai evidente).

9) Care sunt cele patru cuvinte din cauza cărora au dat greş toţi aceşti oameni în încercarea lor de a uni Europa? Vers. 43. Nu se vor uni.

10) Ce va stabili Dumnezeu în timpul acestor zece naţiuni după ce au încercat să se unească şi nu au putut? Vers. 34,44-45 O împărăţie care nu va fi nimicită niciodată.

– Cuvintele “fără ajutorul unei mâini” înseamnă că nu este vorba de o intervenţie umană ci de una divină.

11) Pe cine reprezintă piatra care a distrus statuia? Fapte 4:11 (1 Corinteni 10:4). Pe Hristos.

Isus Hristos va interveni în problemele umane la a doua Sa venire.

 

CONCLUZIE

11. Cine va fi conducătorul următorului imperiul mondial? Apocalipsa 11:15. Hristos va domni în vecii vecilor.

12. Înainte de iminenţa acestui minunat eveniment, ce mesaj ne trimite Dumnezeu? Luca 12-40. Fiţi pregătiţi pentru că nu ştiţi ceasul…

Vreţi şi dumneavoastră să vă pregătiţi pentru a fi părtaş la domnia lui Hristos?

Următoarea temă: “Cauza actualei crize mondiale

Ştim că există crize în toate domeniile. Între naţiuni, în economie, în familie, în sănătate şi în lumea socială şi religioasă.

Există o cantitate extraordinară de descoperiri cu privire la timpul nostru, pe care nimeni nu ar trebui să le ignore. Ele arată semnificaţia prezentului. O temă cu adevărat interesantă! Vom prezenta prezicerile biblice scrise acum 2000 de ani şi veţi vedea că acestea descriu ceea ce dumneavoastră veţi citi în ziarul din ziua în care vom ţine studiul. Ce ziceţi despre aceasta?