02 Se poate cunoaşte viitorul?

Cunoaşterea viitorului a fost din totdeauna dorinţa omului! Milioane de oameni consultă zilnic horoscoapele. Guvernanţi, oameni de afaceri şi artişti depind de ghicitori pentru a lua decizii. Le spun aceştia adevărul?

Cunoaşterea viitorului este o caracteristică numai a adevăratului Dumnezeu! Isaia 46:9-10;42:9 (Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine.
10  Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea; Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit, şi vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să se întâmple.)

El i-a inspirat pe profeţi. El este adevăratul Autor al Sfintelor Scripturi. El, sigiliul inspiraţiei divine, este profeţia împlinită. De-a lungul acestui curs se vor studia principalele profeţii, dar vom menţiona aici câteva dintre ele sub formă de exemplu.

Haideţi să cunoaştem câteva din cele 2300 de profeţii pe care le conţine Sfânta Scriptură.

I. CETĂŢI CONDAMNATE

Cetatea Tir era foarte bogată fiind aşezată în Asia Mică. Făcea comerţ cu multe ţări, dar odată cu agonisirea de bogăţii s-au adunat în ea păcatele, viciile, orgoliul, idolatria şi răutatea. În plus, locuitorii ei se bucurau că Ierusalimul a fost distrus de Nabucodonosor şi uitând de tratatul de prietenie făcut cu regele David, i-au predat pe toţi prinşii de război. (Amos 1:9-10).

1) Ca o consecinţă a acestui fapt, ce profeţie a fost dată împotriva acestui oraş? Ezechiel 26:2-14 (veyi şi Ezechiel 28:2-9). „Fiul omului, pentru că Tirul a zis despre Ierusalim: „Ha! Ha! Este zdrobită poarta popoarelor! Şi se întoarce la mine! Mă voi îmbogăţi, căci el a rămas pustiu!” de aceea, aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată că am necaz pe tine, Tirule, şi voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum îşi ridică marea valurile! Ele vor dărâma zidurile Tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui şi ţărâna, şi o voi face o stâncă goală. Va rămâne în mare ca un loc unde se vor întinde mreji de prins peşte; Eu am vorbit, zice Domnul, Dumnezeu. Va fi prada neamurilor! Cetăţile din ţinutul lui vor fi trecute prin sabie. Şi vor şti astfel că Eu sunt Domnul.” Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată că aduc de la miază-noapte împotriva Tirului pe Nebucadneţar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraţilor, cu cai, cară, călăreţi, şi cu o mare mulţime de popoare. El va nimici cu sabia cetăţile din ţinutul tău; va face şanţuri de apărare împotriva ta, va ridica întărituri şi va ridica scutul împotriva ta. Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale, şi îţi va surpa turnurile cu maşinile lui. Mulţimea cailor lui te va acoperi de praf, zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreţilor, roţilor şi carălor, când va intra Nebucadneţar pe porţile tale cum se intră într-o cetate cucerită. Va călca toate uliţele tale cu copitele cailor lui, şi-ţi va ucide poporul cu sabia, şi stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Îţi vor ridica bogăţiile, îţi vor prăda mărfurile, îţi vor surpa zidurile, îţi vor dărâma casele tale cele plăcute, şi vor arunca în ape pietrele, lemnele şi ţărâna ta. Voi face să înceteze astfel glasul cântecelor tale, şi nu se va mai auzi sunetul arfelor tale. Te voi face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde mreji de prins peştii, şi nu vei mai fi zidit la loc. Căci Eu, Domnul am vorbit”, zice Domnul, Dumnezeu.”

Împlinirea acestei profeţii:

Notaţi cele mai şocante trei detalii din această profeţie: 1) I se va mătura până şi praful, 2) Niciodată nu va mai fi reconstruită, 3) Îi vor arunca pietrele şi praful în mare. Fiecare detaliu a acestei profeţii s-a împlinit cu exactitate. Nabucodonosor, regele Babiloniei, a asediat-o timp de 13 ani, şi în final, locuitorii s-au retras într-o parte a oraşului care a fost construită pe o insulă la 80 de metri de la mal. Acest loc a fost fortificat şi s-a dezvoltat, în timp ce vechiul Tir a fost abandonat. Se părea că profeţia se împlinise numai în parte, dar 200 de ani mai târziu a sosit Alexandru Cel Mare cu intenţia de a cuceri oraşul.

Enciclopedia Americană explică: “Cu ruinele porţiunii continentale a oraşului, în 332 î.H. a construit un terasament enorm pentru a uni insula cu pământul continental. După un asediu de şapte luni a capturat şi distrus Tirul.”

Cum dărâmăturile oraşului nu ajungeau, a pus să se măture praful oraşului şi l-a aruncat în mare. Bineînţeles, s-a împlinit profeţia. Locul a rămas ca o stâncă netedă, un loc de uscat mrejele pescarilor, până astăzi. Mii de tirieni au fost omorâţi şi 30.000 au fost vânduţi ca sclavi. Geografia acelei regiuni s-a modificat, iar acum nu mai este o insulă ci o peninsulă. Locul vechiului Tir nu a mai fost reconstruit niciodată.

2) Ce a fost prezis Isus despre Ierusalim? Matei 23,37-38; 24,1-2(Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci şi ucizi cu pietre pe cei trimişi la tine! De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum îşi strânge găina puii sub aripi şi n-aţi vrut! Iată că vi se lasă casa pustie;… La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului. Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”)

Această profeţie s-a împlinit în anul 70 d.H. cu o exactitate uimitoare: În anul 70 d.H. a fost asediată cetatea Ierusalim de către romani. Generalul Titus ordonase să nu fie distrusă cetatea datorită tezaurelor valoroase pe care le avea. Cu toate acestea în furia luptei un soldat a aruncat o torţă aprinsă iar în templu a izbucnit un incendiu teribil. Aurul cu care erau poleite tavanele şi care decorau diverse părţi ale templului s-a topit. Mai târziu, pentru a putea scoate acest aur, efectiv, a fost demolată “piatră cu piatră.”

Daniel a prezis că distrugerea lui va avea loc după venirea lui Mesia. Daniel 9:26 (Amănunte despre evenimentele prezise se vor analiza în tema: „Fascinanta profeţie a celor 2300 de ani”).

3) Cum avea să fie Egiptul în comparaţie cu alte naţiuni după ce fusese un regat puternic timp de milenii? Ezechiel 29:9,15. (ţara Egiptului va ajunge o pustietate şi un pustiu şi vor şti că Eu sunt Domnul, pentru că a zis: „Nilul este al meu, eu l-am făcut!”; … Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărăţii, şi nu se va mai înălţa peste neamuri, îi voi împuţina, ca să nu stăpânească peste neamuri.)

4) Ce pedeapsă a fost prezisă pentru iudeii care nu mai ascultau de Dumnezeu? Deutronomul 28:15,25,37 (Dar dacă nu vei asculta de glasul Domnului, Dumnezeului tău, dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile Lui şi toate legile Lui, pe care ţi le dau astăzi, iată toate blestemurile care vor veni peste tine şi de care vei avea parte;… Domnul te va face să fii bătut de vrăjmaşii tăi; pe un drum vei ieşi împotriva lor, dar pe şapte drumuri vei fugi dinaintea lor, şi vei fi o groază pentru toate împărăţiile pământului;… Şi vei fi de pomină, de batjocură şi de râs, printre toate popoarele la care te va duce Domnul.)

Persecuţiile şi discriminarea pe care le-a suferit acest popor de-a lungul secolelor au fost teribile, ajunge să ne amintim doar de Holocaustul nazist.

 

II. DESCOPERIRI ŞI INVENŢII MODERNE MENŢIONATE ACUM 3500 DE ANI

5) Ce spunea Biblia despre pământ, atunci când lumea credea că acesta era susţinut de elefanţi giganţi şi că era plat? Iov 26:7; Isaia 40:22: „El întinde miază-noaptea asupra golului, şi spânzură pământul pe nimic.” „El şade deasupra cercului pământului…” Chugh, în evreieşte, tradus prin cerc, poate însemna de asemenea “sferă”. Biblia de Ierusalim îl traduce “sferă terestră”).

6) În Iov 28:25 se menţiona deja greutatea aerului. Ce se spune cu privire le circuitul vânturilor şi circuitul apei? Eclesiastul 1:6-7 „Vântul suflă spre miază-zi, şi se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăşi se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri. Toate râurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăşi să pornească de acolo.”

Crezând că pământul era plat, oamenii spuneau că apa care curgea din râuri în mare se vărsa la extremităţile pământului, deoarece marea nu-şi ridica nivelul. Astăzi ştim că în fiecare secundă se evaporă tone de apă din mări, iar aceasta cade sub formă de ploaie pe pământ.

7) Ce ni se spune despre numărul de stele într-o epocă în care acestea sunt numărate? Ieremia 33:22 „Ca oştirea cerurilor care nu se poate număra şi ca nisipul mării, care nu se poate măsura…”

În fiecare zi se descoperă noi stele cu ajutorul marilor telescoape. Până acum se ştie că pământul aparţine unei galaxii, Calea Lactee, un ansamblu de mai mult de 100.000 de milioane de stele. Dar există o infinitate nenumărabilă din acestea. Se calculează că există mai mult de 100.000 de milioane de galaxii.

Biblia şi sănătatea.

Medicina de astăzi nu a fost întotdeauna aşa. De exemplu până în urmă cu vreo 150-200 de ani dacă un bolnav avea febră i se scotea sânge sau erau prescrise medicamente cu uraniu, opiu, săruri de plumb, etc. Totuşi Biblia avea multe sfaturi medicale ignorate mai mult de 2000 de ani. Iată câteva exemple:

8) Metode antiseptice. (Numeri 19:13,7,19) „Cine se va atinge de un mort, de trupul unui om mort, şi nu se va curăţi…”; „Preotul să-şi spele hainele, şi să-şi scalde trupul în apă;” „…Să-şi spele hainele, şi să se scalde în apă, şi seara va fi curat.”

Istoria medicinii povesteşte că în secolul trecut Dr. Semelweis a observat că aveau loc nenumărate decese în rândul femeilor asistate la naştere de către doctori care înainte disecaseră, asistaseră sau atinseseră un cadavru. În concordanţă cu indicaţiile biblice, a ordonat doctorilor să-şi spele mâinile între consultarea unui pacient şi altul. A instalat nişte chiuvete. Colegii lui îl ridiculizau şi îl discreditau până când au reuşit să-l dea afară din spital. Decesele au crescut din nou. Dacă s-ar fi aplicat sfaturile biblice, s-ar fi evitat milioane de victime.

9) Circumciziunea în ziua a 8-a. Geneza 17:12: „La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur…” S-a descoperit că vitamina K şi protrombina, elemente coagulante ale sângelui, au un nivel maxim în ziua a 8-a de viaţă.

10) Bolile psihosomatice. Proverbe 17:22 şi 14:30: „O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele.” S-a descoperit că între 70 la 90% din boli sunt psihosomatice, adică vin de la minte / imaginaţie.

 

11) La ce invenţii moderne se pot referi aceste texte?

Profeţii din vechime au văzut aceste invenţii moderne, dar datorită limitării limbii şi a nuputinţei de a le da numele cu care suntem noi obişnuiţi astăzi, le-au comparat cu ceea ce cunoşteau la vremea respectivă…

a) Isaia 60:8 „Cine sunt aceia care zboară ca nişte nori, ca nişte porumbei spre porumbarul lor?”

b) Naum 2:4 „Duruiesc carăle pe uliţe, se năpustesc unele peste altele în pieţe; parcă sunt nişte făclii la vedere şi aleargă ca fulgerele…”

 

III. EXISTĂ 333 DE PROFEŢII DESPRE ISUS HRISTOS SCRISE CU 600 – 1600 DE ANI ÎNAINTE DE NAŞTEREA SA. Iată câteva exemple:

12) În ce loc trebuia să se nască? Mica 5:2 „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.” Originea Sa este din veşnicie. În Betleem a luat numai natura umană.

– Avea să fie descendent al lui David. Ieremia 23:5.

– Al lui Avram (Geneza 22:18) – Seminţia: Iuda (Geneza 49:10).

13) Ce fel de femeie va da naştere fiului lui Dumnezeu? Isaia 7:14 „Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un fiu şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).”

14) Iată câteva trăsături de caracter sau a misiunii Lui: Isaia 42:1-4,6-7. „Iată Robul Meu, pe care-L sprijinesc, Alesul Meu, în care îşi găseşte plăcere sufletul Meu. Am pus Duhul Meu peste El; El va vesti neamurilor judecata. El nu va striga, nu-Şi va ridica glasul, şi nu-l va face să se audă pe uliţe. Trestia frântă n-o va zdrobi, şi mucul care mai arde încă, nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. El nu va slăbi, nici nu se va lăsa până va aşeza dreptatea pe pământ şi ostroavele vor nădăjdui în legea Lui.”… Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilorsă deschizi ochii orbilor, să scoţi din temniţă pe cei legaţi, şi din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric.”

 

15) Moartea Sa umilitoare şi înmormântarea onorantă în ciuda inocenţei Lui: Isaia 53:9. „Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.” Doi tâlhari de fiecare parte a crucii. Mormântul în care a fost pus Isus era a unui om bogat: Iosif din Arimatea.

16) Care avea să fie preţul trădării Sale, după profeţie? Zaharia 11:12 „…Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi.”

17) Ce spune despre viaţa, patimile şi moartea lui Isus profeţia din Isaia scrisă cu 700 de ani înainte? Isaia 53:1-12. „Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Dispreţuit şi părăsit de oameni, om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă. Totuşi, El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, şi smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa Lui a fost pusă între cei răi şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nici o nelegiuire şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui. Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui. Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte, şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”

 

CONCLUZIE

Profeţiile despre Hristos sunt probe de neînlăturat cum că El este Fiul lui Dumnezeu. Multele preziceri împlinite sunt dovada că Biblia este CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU. Dumnezeu promite prosperitate celor ce cred în profeţii Săi. 2 Cronici 20:20.

Sunteţi convins de aceasta sau v-a mai rămas încă vreo umbră de îndoială?

 

Tema următoare: “Cine va domina lumea?

Va fi SUA, Comunitatea Statelor Europene, Rusia, China, Arabia sau o altă putere? De ce au pierdut Hitler şi Napoleon războiul? Există patru cuvinte în Biblie, scrise acum 2600 de ani în Babilonia, care arată de ce aceştia au dat greş.

Tema precedenta: „Bogat fără să şti